หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางรุ่งอรุณ คำโมง
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว
นางรุ่งอรุณ คำโมง
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว
"หาดเสี้ยวเมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณี วัฒนธรรม
น้อมนำธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง"
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว
ศาสนสถานสำคัญในตำบลหาดเสี้ยว
"ผ้าตีนจก" ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อประจำตำบลหาดเสี้ยว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
นางรุ่งอรุณ คำโมง
นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
     
  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
     
   
" หนึ่งเดียวในสยาม ระบือนามผ้าตีนจก มรดกงานแห่ช้าง สืบตำนานงานกำฟ้า ดูตื่นตางานบุญบั้งไฟ ประทับใจสังขานต์ผู้เฒ่า แต่ก่อนเก่ากฐินทางน้ำ
เลื่องลือนามประเพณีชาวไทยพวน "
คำขวัญประจำตำบลหาดเสี้ยว
 
 
 
 
Hatsiao Subdistrict Municipality
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยค่ะ
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @hatsiao
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
 
Activities
News
กิจกรรม
กิจกรรมที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
   
   
กิจการสภา
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
Council
   
วีดิทัศน์
สื่อเคลื่อนไหวต่างๆ ของหน่วยงาน
VDO
   
   
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
   
 
   
 
   
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
 
     
 
 
   
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค [ 13 มิ.ย. 2568 ]   อ่าน 58 
ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เรื่อง ขอให้ตรวจสอบแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า [ 21 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 16 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองผักลุง (ทางเข้าประมง [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 14 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ [ 20 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 17 
       
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.โดยปูผิวแอสฟัลท์ติ [ 29 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2566 ]จ้างเหมาขนมูลฝอยลงบ่อขยะ พร้อมฝังกลบ และปรับพื้นที่บ่อขยะเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โดย [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]

   
 
   
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Knowledge Management
การจัดการความรู้ภายในองค์กร
 
สายตรงปลัด
โทร : 081-707-8898
นายณรงค์ ผันพักตร์
ปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว4870  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2278 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลความประสงค์ของเทศบาลเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2264  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนผ่านกิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี กศ. มท 0816.3/ว2269 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ.DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 65) (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2306 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านระบบ (ปพ.3) ออนไลน์ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2231 สิ่งที่ส่งมาด้วย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2279  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว2290 เอกสาร word  [ 6 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
   
 
   
   
 
สท0023.6/ว2126 รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1204 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.6/ว1207 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1203 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.6/ว1206 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมการเสริมสร้างและเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.6/ว1198 (อ.ศรีนคร)ขอให้ส่งแบบฟอร์มการประเมินตนเองและหลักเกณฑ์การประเมินตนเองในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (การผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิาสุนัขบ้า)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.6/ว1205 ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1202 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/1209 (สถอ.เมืองสุโขทัย) แจ้งรหัสการเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ของ ศพด.สังกัด อบต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.6/ว1197 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อนโยบายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปี 2566  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.6/ว1196 ขอส่งรายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ปี พ.ศ. 2565  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.6/ว1195 ติดตามการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว1194 ขอความอนุเคราะห์แจ้งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง ด้านการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.2/ว1193 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนสมรรถนะของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ให้รู้เท่าทันการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.2/ว2120 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์  [ 7 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว2111 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.3/ว2108 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.2/ว1189 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครอบรมปฎิบัติการ การออกแบบนวัตกรรมและการจัดทำโครงการประกวด ท้องถิ่นดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566 ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (CHATGPT) และการนำเสนอโครงการด้วยสื่อดิจิทัล(Motion Graphic) แบบมืออาชีพ  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
สท 0023.3/ว 2112 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ แนบ1 ]  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
สท0023.5/ว2107 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 2/2566  [ 6 มิ.ย. 2566 ]    
   
 
   
   
 
ทต.หาดเสี้ยว การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค [ 13 มิ.ย. 2568 ]    อ่าน 58 
อบต.ทุ่งเสลี่ยม วันพ่อแห่งชาติ สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ [ 5 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
อบต.ทุ่งยางเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.สายบึงซ่านน้ำ-บ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งยางเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.สายคูเมือง หมู่ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.นาทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทุ่ง เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อวัสด [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หม [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายน [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.เมืองเก่า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านสวน โครงการวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้ก [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.เมืองเก่า ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ กรณีถมดินปิดทางระบายน้ำ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและร [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.กงไกรลาศ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ (Admin) ดูแลระบบ e-Service ของเทศบาลตำบลกงไกรลาศ [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านนา อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ลงพื้นที่บริการผู้ัสูงอายุ ป [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งยางเมือง จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพคนพิการ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 24 
ทต.หาดเสี้ยว รางวัลชุมชนที่ได้รับรางวัลผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2566 โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Was [ 7 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
   
 
   
   
 


อบต.บ้านซ่าน จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแดง(อุทกภัย) หมู่ที่ ๑, ๘ ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านซ่าน จ้างขุดลอกวัชพืชและเศษสวะลำเหมืองกลางบ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.กงไกรลาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้กับปั๊มลม (งานป้องกันฯ) จำนวน ๓ รายการ (รายละเอียดตามเ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.กงไกรลาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.กงไกรลาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทต.กงไกรลาศ จ้างทำตรายาง (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพา [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองกลับ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายฝายตาแจ๋ว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกลับ โดยวิธีเฉพาะเ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองกลับ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคลองวังควาย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทม.สวรรคโลก ซื้อวัสดุพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทม.สวรรคโลก ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดการขยะแบบชุมชนมีส่วนร่วม ปร [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทม.สวรรคโลก ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทม.สวรรคโลก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อให้กับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทม.สวรรคโลก จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (สุนัข แ [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทม.สวรรคโลก จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บพ-๗๔๙๘ จำนวน ๖ รายการ เนื่องจากถึงกำห [ 7 มิ.ย. 2566 ]


ทม.สวรรคโลก จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๒๓๘ จำนวน ๓ รายการ เนื่องจากจานครัชชำรุด [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.บ้านแก่ง จ้างซ่อมแซมเครื่องยนต์รถอีแต๋น (รถซ่อมแซมประปา) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองกระดิ่ง ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ)จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองกระดิ่ง จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 5820 สุโขทัย โด [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองกระดิ่ง จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2566 ]


อบต.หนองกระดิ่ง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองไผ่-ยางเตี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระดิ [ 7 มิ.ย. 2566 ]
   
 
   
 
 
 

กระดานสนทนา
 
 
   
 
เว็บไซต์ ทต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 เม.ย. 2566)    อ่าน 17  ตอบ 0  
   
 
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
OTOP
ดูทั้งหมด
กลุ่มอาชีพทอผ้า
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
สถานที่สำคัญ
TRAVEL
ดูทั้งหมด
 
 
 
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
   
 
   
 
  ประมวลผลสำรวจ
   
 
 
GOOGLE  
EARTH  
   
NAX  
SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
LINK ที่น่าสนใจ
สำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.หาดเสี้ยว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ : 055-671-122 โทรสาร : 055-671-122 ต่อ 33
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
จำนวนผู้เข้าชม 19,453 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน/สายตรงนายก
โทร : 063-192-3553
 
ทต.หาดเสี้ยว
CLICK