หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
 
 
HOT NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยค่ะ
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร


ประชากร ตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นบริเวณฝั่งแม่น้ำยม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขายและทอผ้าพื้นเมือง
ภูมิประเทศ


พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่าน การสร้างอาคารบ้านเรือน อยู่อาศัยประชากรอยู่กันหนาแน่นในเขตชุมชน ได้แก่ บริเวณตลาดสด และตลาดกลางฯ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
 
ภูมิอากาศ


ตำบลหาดเสี้ยว ภูมิอากาศ แบ่ง 3 ฤดู
  ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือน มีนาคม ‒ มิถุนายน
  ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือน กรกฎาคม ‒ ตุลาคม
  ฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ‒ กุมภาพันธ์
สถาบันและองค์กรทางศาสนา


  การศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ
ร้อยละ 99
  มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา
    วัด (ราษฎร์) จำนวน 6 แห่ง
    ที่พักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง
    ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม


  ประเพณี
    งานแห่ช้างบวชนาค จัดในวันที่ 7 - 8 เมษายนของทุกปี
    งานสงกรานต์ จัดในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี
    งานสงกรานต์คนแก่ จัดงานในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี
    งานกำฟ้า จะจัดในราวเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ำ ของทุกปี
    งานจุดบั้งไฟ จัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา ของทุกปีกิจกรรม
    งานประเพณีแห่องค์กฐินทางน้ำ ของชาวไทยพวนหาดเสี้ยว นิยมทำกันตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงกลางเดือน 12
    งานประเพณีร่วมบุญร่วมทาน วันออกพรรษาไทยพวนหาดเสี้ยว จะจัดขึ้นในเดือน 11 ของทุกปี
การศึกษาในชุมชน


  โรงเรียนระดับมัธยม รัฐบาล จำนวน 1 แห่ง
  (โรงเรียนเมืองเชลียง)
  โรงเรียนระดับประถม รัฐบาล จำนวน 2 แห่ง
  (โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย,โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
    จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน


         
  โรงพยาบาล รัฐบาล จำนวน 1 แห่ง
  คลินิก จำนวน 3 แห่ง
    การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
      รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 3 คัน
        แบบเทข้าง ขนาดความจุ 15 ลบ.หลา จำนวน 1 คัน      
        แบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลบ.เมตร จำนวน 2 คัน      
      รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย 5 คัน ถังรองรับขยะมูลฝอย 30 ใบ
      รถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 คัน (ของเอกชน)
      สถานที่เก็บขนสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 แห่ง
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      รถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน (แยกเป็นขนาดบรรจุน้ำ)
        คันที่ 1 จุน้ำได้ 12,000 ลบ.ลิตร
        คันที่ 2 จุน้ำได้ 10,000 ลบ.ลิตร
        คันที่ 3 จุน้ำได้ 1,000 ลบ.ลิตร
        คันที่ 4 รถใช้เพื่อการเกษตร
      เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 2 เครื่อง
      เครื่องสูบน้ำแบบหัวรถไถ จำนวน 5 เครื่อง
      เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง
      เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง
      พนักงานดับเพลิง จำนวน 10 เครื่อง
      พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 4 เครื่อง
      อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 130 เครื่อง
    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชุมชน


  สถานีตำรวจชุมชนหาดเสี้ยว
ประปาในชุมชน


  ประปาภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน
 
การคมนาคม


   
การคมนาคม/การจราจร มีถนนหลวงสายหลัก สายที่ใช้ติดต่อระหว่างเทศบาลกับอำเภและจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่
  ถนนสายศรีสัชนาลัย - สวรรคโลก
  ถนนสายศรีสัชนาลัย- แพร่
  ถนนศรีสัชนาลัย - อุตรดิตถ์
  ถนนศรีสัชนาลัย - สารจิตร
สำหรับถนนสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนน คสล. รองลงไปเป็นถนนลูกรังและถนนลาดยาง การคมนาคมใช้ได้สะดวกทุกฤดูกาล
 
แหล่งน้ำ


  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    หนอง บึง จำนวน 4 แห่ง
      หนองเอี่ยน
      หนองผักลุง
      หนองหิน
      หนองเหล่าหลวง
    คลอง ลำธาร ห้วย แม่น้ำ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
      แม่น้ำยม
      คลองตานะ
      คลองโค้ง
      คลองผักลุง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
      สระ
      คลองชลประทาน
      สถานีประมงน้ำจืด
      ประปาภูมิภาค
ไฟฟ้าในชุมชน


  ในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวมีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
    ถนน ตรอก ซอย มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 92 แห่ง
    ถนน ตรอก ซอย ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 6 แห่ง
    ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) จำนวน 1,086 แห่ง
 
การสื่อสารในชุมชน


     
  มีสำนักงานบริการของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสัชนาลัย จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาล
    มีสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครอบคลุมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
  มีที่ทำการไปรษณีย์ สาขาศรีสัชนาลัย จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ให้บริการ รับ - ส่ง ไปรษณีย์ พัสดุและธนาณัติ ฯลฯ
  มีเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ในเขตเทศบาล ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 90 ของพื้นที่
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน


             
  การพาณิชย์      
    ธนาคาร จำนวน 5 แห่ง
      ธนาคารออมสินสาขา ศรีสัชนาลัย
      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสัชนาลัย
      ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสัชนาลัย
      ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสัชนาลัย
      สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
      บริษัท จำนวน 17 แห่ง
      ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 4 แห่ง
      ตลาดสด จำนวน 3 แห่ง
      ร้านค้าต่างๆ จำนวน 324 แห่ง
      โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง
      ห้างหุ้นส่วนสามัญ จำนวน 1 แห่ง
    สถานบริการ
      โรงแรม จำนวน 4 แห่ง
      ร้านอาหาร จำนวน 8 แห่ง
    อุตสาหกรรม
      อุตสาหกรรมในครัวเรือน จำนวน 7 แห่ง
      (ได้แก่ การทอผ้าซิ่นตีนจก ,ผ้าพื้นเมืองลายต่าง ๆ ,ตีเหล็กและมีอู่ซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ )
 
สถานที่ราชการ
และหน่วยงานต่างๆ


   
  ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสัชนาลัย
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย
  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย
  สำนักงานสัสดีอำเภอศรีสัชนาลัย
  สำนักงานที่ดินอำเภอศรีสัชนาลัย
  สำนักงานสรรพากรอำเภอศรีสัชนาลัย
  สำนักงานท้องถิ่นอำเภอศรีสัชนาลัย
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสัชนาลัย
  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
  สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัย
  โรงเรียนเมืองเชลียง
  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
  โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
  ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสัชนาลัย
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุโขทัย
 
การท่องเที่ยว


ในเขตเทศบาลหาดเสี้ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน การทอผ้าพื้นเมืองในหมู่บ้าน ตำบลหาดเสี้ยว ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยพวน เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น มีพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำร้านสาธร และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเป็นทางผ่านสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย , อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) , ต้นสักใหญ่ เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ : 055-671-122 โทรสาร : 055-671-122 ต่อ 33
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
จำนวนผู้เข้าชม 60,366 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน/สายตรงนายก
โทร : 063-192-3553